La Fura dels Baus

Spain

http://www.lafura.com/

Sola
La General, La Fura dels Baus, Marc Abril, Manel Frasquiel. 1993. Spain. 5’