David Batlle

Spain

David Batlle es llicencia en Geografia mentre estudia Realització i Edició de vídeo, posteriorment cursa el Màster en Documental de Creació a la Universitat Pompeu Fabra. Ha col·laborat com a guionista i documentalista en projectes de cinema documental i format part de col·lectius d'audiovisual crític a Barcelona. Ha dirigit, produït i editat els documentals Mapes Migrants (2009), A Conserveira (2012) i Port Trade Portrait (2014).

http://aconserveira.com/

Mapas Migrantes
David Batlle. 2009. Spain. vo Spanish. s English. 17’


Port Trade Portrait
David Batlle. 2014. Spain. vo Spanish. 37’


Som un barri digne
David Batlle, Lucía Delgado, Antonio Felices, Sebastián Herrera. 2011. Spain. vo Spanish. 8’


Trobada Oberta. Acte 34. La Ciutat Altra
Xavier de Luca, Toni Serra, Marc Almodóvar, David Batlle, Giovanni Cioni, Arxius OVNI. 2016. Spain. vo Spanish, Catalan.