Job Ramos Perramón

Spain

http://www.jobramos.net/

Per anar d'un lloc a un altre es tarda
Job Ramos Perramón. 2002. Spain. 16’