11 de Septiembre

Claudia Aravena Abughosh. 2002. Chile, Germany. vo Castellà. 6’

Dos onzes de setembre contraposats i relacionats es creuen. 11 setembre cop militar a Xile. La cinta explora la transtextualitat de la memòria una crítica implícita als mass media i la seva representació de la violència. La fissura entre aquests dos aspectes i la fricció amb el present la memòria i el passat històric és el lloc on se situa aquest vídeo.

http://www.claudiaaravenaabughosh.cl/