20 días de Noviembre. Después de una revuelta

El Tronco de Senegal. 2004. Espanya. vo Castellà. 90’

v Castellà
[480x360]

El documental ha estat rodat durant un viatge a Bolívia després de la revolta popular d'Octubre, que començà amb l'oposició al projecte d'exportació de gas als EUA i va acabar-se amb les dimissions del president Sánchez de Losada i d'altres ministres. Les veus recollides al documental proporcionen informació sobre les condicions econòmiques, polítiques i socials del país i suggereixen una reflexió més general sobre el procés de globalització i el paper de les multinacionals als països d'Amèrica Llatina.

http://www.nodo50.org/eltroncodesenegal/