!F.Istanbul

Intervención de Serra Ciliv

2006. Espanya. vo Anglès. 60’

Des de fa 5 anys, el festival Ø !F.Istanbul presenta treballs de creació audiovisual independent. Combina diferents estils i gèneres, promou la producció independent, fent de pont entre Àsia i Europa. Cada any presenta noves seccions atenent a les corrents estètiques, polítiques i socials preeminents. “Cada any dediquem una secció al que està succeint a nivell global, per exemple, la política dels EE.UU., la seva influència en l'Orient Mitjà i en els Drets Humans. En aquesta última edició varem presentar una programació titulada “Integrats / Marginals”, mostrant les formes en que l'estructura del poder funciona i com s'enfronta amb el marges que ella mateixa crea, aquells que s'enfronten al sistema, que es mantenen fora o bé son exclosos” Aquest any !F.Istanbul ha presentat també un selecció a Ankara, i espera poder fer-ho regularment a d'altres ciutats de Turquia. www.ifistanbul.com

http://www.ifistanbul.com/tr/