From Beirut to... those who love us

Electronic Lebanon. 2006. Lebanon. vo Àrab. s Anglès, Francès. Sense diàleg 5’

Vídeo cartes de Beirut al món. 21 de Juliol de 2006. Crida a l'exterior de la població libanesa durant els bombardejos de 2006.

http://v2v.cc/v2v/From_Beirut_to_.._those_who_love_us