Karaoke the Normalització Linguistica

Teresa Picazo. 1994. Spain. No dialogue 2’

2 Mostra de Vídeo Independent de Barcelona 1994.