8 días de marzo, maquilas en Nicaragua

El Tronco de Senegal, Jan Codina. 2007. Espanya. vo Castellà. 50’

v Castellà


Antigament una maquila era la porció de gra que el ramader pagava al moliner per l'ús del molí. Avui una maquila és una fàbrica lliure d'impostos que s'instal·la en països subdesenvolupats per produir les seves mercaderies amb mà d'obra barata. A les Maquilas de Nicaragua es paga 0.32$/hora, hi treballen 100.000 persones i es vulneren tots els drets dels treballadors. Les maquiles de Nicaragua són tan desconegudes per l'opinió pública mundial com importants per al proveïment del mercat consumista dels EUA.

http://www.nodo50.org/eltroncodesenegal/