Occidente: fortaleza mediática

Pedro Jiménez, Lucas Tello, Zemos98.

v Castellà


En els darrers anys l' EuropaFortalesa ha endurit els seus dispositius de control en un intent desesperat per contenir el fracàs del projecte de la Modernitat; a “Occident: fortalesa mediàtica” volem pensar, a la llum dels últims esdeveniments, la funció productiva i reproductora dels seus òrgans propagandístics: els mitjans de comunicació. En la seva cerimònia totalitzadora ens escandalitzem davant la detenció de bombers a l'illa de Lesbos mentre s'esvaeixen els cossos de nens a les platges al ritme de ”m'agrada”, bàners i anuncis de tornem en 6 minuts. Com imaginar nous relats si només poden fundar-se des de l'exterior de la fortalesa? Com, en definitiva, constituir noves epistemologies?.