Per anar d'un lloc a un altre es tarda

Job Ramos Perramón. 2002. Spain. 16’

[480x360]

...