Videodrome

David Cronenberg. 1982. Canada. vo Anglès. s Castellà. 80’

La ment de les persones controlada al·lucinatòriament per fosques sectes mediàtiques. L'Església del Raig Catòdic.