Martial pArt 2

Thomas Born
1993. Germany. No dialogue 5’

... 3 Mostra de Vídeo Independent de Barcelona 1996.