Shelly Silver
2004. United States of America. vo English. 15’

Una dona es proposa fotografiar moments d'intimitat. En un lloc de cites d'Internet, escriu: 'Estic buscant persones a les quals els agradaria ser fotografiades en públic i revelar alguna cosa de si mateixes ..."

What I'm Looking For documenta aquesta aventura; les connexions formades en aquesta intersecció entre l'espai públic virtual i el real. El vídeo és una reflexió sobre la naturalesa de la fotografia i la persistència de la visió. Una breu història de desig i control.

http://shellysilver.com/what-im-looking-for http://shellysilver.com/what-im-looking-for
1510_What_ im_ Looking_For-04.jpg
1510_What_ im_ Looking_For-03.jpg
1510_What_ im_ Looking_For-02.jpg
1510_What_ im_ Looking_For-01.jpg