Jana Leo de Blas
1993. Spain. 3’

3 Mostra de Vídeo Independent de Barcelona 1996.

4 Mostra de Vídeo Independent de Barcelona 1997 & Fenòmens interactius

https://www.hamacaonline.net/authors/jana-leo/ https://www.hamacaonline.net/authors/jana-leo/