Miquel Jordà
1994. Spain. 4’

2 Mostra de Vídeo Independent de Barcelona 1994.

http://www.miqueljorda.com/mj/index.htm http://www.miqueljorda.com/mj/index.htm