Retorno al país de las almas

Jordi Esteva
2010. Cameroon. vo French. s Spanish. 68’

In the 21st century, many ancestral beliefs are struggling to survive in a hostile, fast-changing world. In southeast Ivory Coast, some Akan communities still contact the spirits through Komians or animistic priests who go into a trance and are possessed by the spirits of the Forest and the Waters. Jean Marie Addiaffi (1941-1999), a writer and intellectual from Ivory Coast, fought to conserve the Akans' oral literature, myths and legends, and the traditional knowledge and uses of plants. In Return to the Land of Souls, Yéo Douley, a disciple of Jean Marie Addiaffi, sets out on a journey to visit his master's grave and carry out a ritual libation. On his travels, he attends the initiation rites of three people chosen by the spirits and witnesses one of them proclaimed as the new Komian, or high animistic priest.

Jean Marie Addiaffi (1941-1999), escriptor i intel·lectual ivorenc, va lluitar perquè no es perdés la cosmovisió dels Akan, ni tampoc la seva literatura oral, ni la seva farmacopea del bosc. Tampoc la seva espiritualitat amb el culte als avantpassats i el diàleg amb els genis de la natura. A la pel·lícula, Yéo Douley, el deixeble preferit de Jean Marie Addiaffi, fa un viatge que el durà davant la tomba del seu mentor per a una libació ritual. Durant el llarg camí assistirà als rituals d'iniciació de tres escollits pels genis i a l'entronització d'un d'ells com un nou komian.

http://www.jordiesteva.com/retorno-al-pais-de-las-almas/ http://www.jordiesteva.com/retorno-al-pais-de-las-almas/
Retorn al país de les ànimes
Retorn al país de les ànimes
Retorn al país de les ànimes
Retorn al país de les ànimes
Retorn al país de les ànimes