NOX
1993. 6’

... 3 Mostra de Vídeo Independent de Barcelona 1996.