Mario Burkett
1991. 11’

3 Mostra de Vídeo Independent de Barcelona 1996.