La frontera com a centre. Zones de ser i no ser.

[migra i colonialitat] Arxius de l'Observatori 2016.

-

Arxius de l'Observatori 2016.

Entrada lliure.
PROGRAMA CATALÀ PDF
PROGRAMA CASTELLANO PDF
PROGRAM ENGLISH PDF


Vídeos _ Conferències _ Debats.

La frontera tendeix a expandir-se: explosiona en subcontractes en tercers països i implosiona en fronteres interiors, en dispositius de control, en detencions i desaparicions...; és a dir, tendeix a ocupar la totalitat del sistema i a esdevenir-ne centre. A l'ombra de la frontera com a sistema – allà on el control es troba fora de control, es crea el prototip d'una societat totalitària.

Respecte al tema de la migració existeixen una sèrie d'oblits decisius, que no només en dificulten una reflexió en profunditat sinó que n’alimenten visions excloents. El primer dels quals és l'oblit colonial – l'estreta connexió entre la migració, la colonialitat i la seva mutació global. El segon prové de limitar qualsevol reflexió sobre la migració a l’aspecte polític, policial, econòmic, demogràfic i humanitari… però rares vegades en termes de coneixement i saviesa; dels quals n’estem veritablement necessitats. Un tercer oblit consisteix en aplicar a les persones l'etiqueta “immigrant”, construint el seu  imaginari corresponent, i tancar-les dins...sense re(cor)dar  que en realitat tot i totes migrem entre territoris, espais, temps i coneixement.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Montalegre 5. 08001 Barcelona
+34 93 3064100