Jan Codina

Espanya

4 hermanas en la Isla del Sol
El Tronco de Senegal, Jan Codina. 2007. Espanya. vo Castellà. s Castellà. 50’


8 días de marzo, maquilas en Nicaragua
El Tronco de Senegal, Jan Codina. 2007. Espanya. vo Castellà. 50’


Contra viento y marea
Lorena Curiel, Jan Codina, El Tronco de Senegal. 2005. Espanya. vo Castellà. 13’


Fragmentos de Soledad
Jan Codina. 1998. Espanya. vo Català. Sense diàleg


ONG Yanapi, Cooperació Catalana
El Tronco de Senegal, Jan Codina. 2007. Espanya. vo Castellà. s Català. 30’