La colonización perfumada. La experiencia amorosa de Shaij Ahmadu Bamba(1853-1927).

Presentació. Lecture.

Serigne Assane Fall, Jo Exposito, (Baye) Ababacar Thiakh. 2016. Senegal, Espanya. vo Francès, Castellà, Wolof. 60’

v Francès s Castellà


En plena expansió colonial francesa per l'occident africà, Shaij Ahmadu Bamba (re)crea un model teòric i pràctic de submissió a allò que és Real, que suposa una efectiva alternativa a l'estructura de poder, limitada i limitant de l'invasor colonial.
El model o via iniciada pel Shaij, la Muridiya, està basada en la premissa islàmica en la qual conèixer és un acte d'amor envers cadascuna de les coses creades i les seves relacions: és per això que l'òrgan del coneixement és el cor i no el cervell.
Els ressons de l'experiència amorosa de Bamba ara migren de la mà dels murids, els seus seguidors, que arribats de terres africanes ara conviuen amb nosaltres, perfumant l'espai, obrint-nos i activant-nos el Record, convidant-nos a transitar aquest camí de presències cap a l'U Únic.

Així, migrar és tornar a un mateix.

A continuació la comunitat Baye Fall ens convidarà a assistir i participar en una cerimònia de Dhikr. El Record o Remembranza de Allah (Dhikr o Zikr) és el treball central de les escoles sufís. Segons el diccionari de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola, Recordar ve del llatí *recordari, i en alguns llocs significa despertar, deixar de dormir i tornar a passar pel cor, portar a la memòria alguna cosa i tenir present algú.