La crítica a la civilización y el agravamiento de la crisis

Presentació

John Zerzan. 2009. Espanya. vo Anglès. 110’

v Anglès
[640x480]

Avui dia estem vivint una profunda crisi en totes les esferes, la qual cosa ens obliga a replantejar-nos la nostra acceptació de les institucions socials més ele- mentals. És necessari problematitzar la divisió del treball i la domesticació, les pròpies bases de la civilització. L’absència d’una crítica fonamental voldria dir que ac- ceptem un desastre de múltiples dimensions com si fos senzillament inevitable. Serem capaços de trobar un nou paradigma/marc/visió que funcioni allà on van fracassar intents previs d’enfocar la salut i l’alliberament? Essent conscients que no hi hauria d’haver mai un únic camí “correcte”, el moviment anticivilització, el primitivisme i l’anarquia verda, en diverses parts del món, semblen molt prometedores. La societat de masses i el seu imperatiu tecnològic són vistos cada cop més com el problema i no pas com la solució.

John Zerzan és un escriptor anarquista, activista i editor de la revista Green Anarchy. Ha escrit Elements of Re- fusal (1988, 1999), Future Primitive (1994), Running on Emptiness (2002) i Twilight of the Machines (2008). Tam- bé fou coeditor d’Against Civilization (1995, 2002) i, jun- tament amb Alice Carnes, de Questioning Technology (1991). A España té publicats els següents llibres: Futuro primitivo (Numa Ediciones, 2001) i Malestar en el tiempo: globalización y debate (Ikusager, 2001).