Sistema de control migratorio, blanquitud y eurocentrismo.

Presentació / Lecture / Presentación

Daniela Ortiz.

v Castellà


El debat en relació als processos migratoris, així com els estudis i les notícies que s’hi refereixen, se centren gairebé tots en comptabilitzar, analitzar, descriure i qüestionar la població migrant de manera exhaustiva. El focus de les càmeres, els titulars de la premsa i els debats polítics, presenten la població migrant com un problema que cal solucionar mitjançant la integració, la persecució o l'expulsió forçada, tot normalitzant, en fer-ho així, la violència del sistema de control migratori. La xerrada proposa explorar la situació actual des d'una altra perspectiva, mitjançant l'anàlisi dels sistemes legals creats pels governs europeus per a la regularització de la violència contra la població migrant, l'exaltació i constant reivindicació de símbols i narratives pro-colonials amb la finalitat de mantenir estructures racialitzades, així com la col·laboració de la indústria europea dels drets humans i la caritat en l'estructura de la violència sistemàtica.