BABYLON - Dark Side of the Empire
1’

Documents from the dark side of the empire. Government and corporate promotional material from military, pharmaceutical, digital and other mega industries...promoting them and their unspoken interests.Documents procedents de les fosques ments de l'Imperi. Promocionals governamentals i de les grans corporacions militars, farmacèutiques, i dels seus entramats interessos. Grans noms de l'aeronàutica s?impliquen a la nostra comoditat en viatjar.