OVNI Arxius

Sobre els Arxius de l'Observatori

OVNI Arxius

Els Arxius de l'Observatori tenen un caràcter intencional i temàtic: facilitar una crítica de la cultura i la societat contemporànies utilitzant diferents estratègies: vídeo art, documental independent, arqueologia dels mass mèdia.

Els Arxius recullen tota una constel·lació de treballs dispars, el seu denominador comú és la lliure expressió i reflexió sobre les pors i els plaers individuals i col·lectius; construint en conjunt una visió de múltiples facetes, milers de petits ulls, que aprofundeixen i exploren el nostre món, o anuncien d'altres possibles. Un discurs on els principals valors del qual són la heterogeneïtat, la contradicció, i la subjectivitat des del qual es realitza. Per si sol un revulsiu a la clonació i repetició dels mass mèdia corporatius. 

Al llarg de les diferents edicions el caràcter temàtic de la convocatòria ha fet de les successives edicions una lectura, un particular registre dels somnis i malsons de la nostra època. Així hem pogut observar com l'espectre de preocupacions s'anava concentrant progressivament, partint d'un ventall molt ampli als primers OVNI 1993-96 (explorar i ampliar els límits del llenguatge vídeo, recuperant la llibertat formal y temàtica dels inicis), fins a concentrar-se en temes cada cop més específics: identitat versus media (1997-1998), comunitat (2000), globalització (2002), Post 11 Setembre (2003), Resistencies (2005), El Somni Colonial Zones Autonomes (2006, Exodus, El Marges de l'Imperi (2008), Rizomes (2009), Des_Realitat (2011), Oblit (2012), In Limbo (2014), Arxius de l'Observatori 2015. La Fontera com a Centre. Zones de Ser i de no Ser. Migra i Colonialitat (2016).