Spain

David Batlle es llicencia en Geografia mentre estudia Realització i Edició de vídeo, posteriorment cursa el Màster en Documental de Creació a la Universitat Pompeu Fabra. Ha col·laborat com a guionista i documentalista en projectes de cinema documental i format part de col·lectius d'audiovisual crític a Barcelona. Ha dirigit, produït i editat els documentals Mapes Migrants (2009), A Conserveira (2012) i Port Trade Portrait (2014).

http://aconserveira.com/ http://aconserveira.com/